Nauczycielki prowadzące grupę:

mgr Wioletta Pawlikowska

mgr Barbara Woźniak

Magdalena Długosz - pomoc nauczyciela

gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

Nasze „Biedroneczki” to grupa 17 wesołych 6-latków. Spotkać nas można w oddziale przedszkolnym mieszczącym się w Szkole Podstawowej nr 13. Bardzo lubimy zajęcia w naszej sali. Dzięki kącikom tematycznym, każdy może znaleźć w niej interesujące dla siebie zajęcie. Naszą grupę cechuje to, iż jesteśmy ciekawi świata oraz  wszystkiego co nas otacza. Dużo czasu spędzamy na wspólnej zabawie, ale pamiętamy również o nauce i rozwijaniu swoich umiejętności. Z zapałem i uśmiechem każdego dnia uczymy się tańczyć, śpiewać, rysować, pisać, logicznie myśleć, konstruować... Każdy dzień w naszej grupie przynosi ogrom nowych wrażeń, nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Wszystkie nasze działania rozwijają samodzielność oraz wpływają na rozwój wszechstronnych zainteresowań. Poza tym staramy się być dla siebie mili i koleżeńscy, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała.
W najbliższych miesiącach zaangażujemy się w akcje: „Sprzątanie świata”, „Dzień Głośnego Czytania”, „Święto Pieczonego Ziemniaka”, „Przywitanie Jesieni”, a także spotkamy się z policjantem. Czaka nas również świętowanie „Dnia Pluszowego Misia”, niejedna wycieczka i liczne tematyczne spacery po okolicy. 
 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD:

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej poczucia rytmu;

 • rozwijanie sprawności manualnej;

 • zapoznanie z literą i, t, d, k: małą i wielką, drukowaną i pisaną;

 • zapoznanie z budową domu;

 • poznawanie cech trójkąta i prostokąta;

 • rozwijanie umiejętności liczenia;

 • rozwijanie sprawności fizycznej;

 • rozwijanie słuchu fonematycznego;

 • zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie;

 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5;

 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie;

 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarzy;

 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną;

 • uświadomienie dzieciom ich praw;

 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Co słychać w naszej grupie? 

Biedroneczki 5 i 6 - latki (SP 13)

Godziny pracy oddziału: 6.00 - 17.00