gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

DRODZY RODZICE

Poniżej znajdziecie Państwo adresy stron internetowych związanych z oświatą oraz adresy organizacji i instytucji działających na rzecz poprawy sytuacji dzieci i rodzin wymagających pomocy.

www.men.gov.pl

www.kuratorium.katowice.pl

 

TO ADRESY ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI DZIECI I RODZIN WYMAGAJĄCYCH POMOCY:

Fundacja Dzieci Niczyje www.dziecinstwobezprzemocy.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI Oddział Miejski w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec ul. 1 Maja 21/23 www.tpd.org.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA:

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA: 0800 12 12 12 www.brpd.gov.pl

 

Gdy potrzebujecie Państwo pomocy w trudnościach z nauką lub w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniem:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, ul. Białostocka 17, tel. 032 263 30 34

- N.Z.O.Z. Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS”, ul. Zwycięstwa 38A, Czeladź, tel. 032 265 02 89, tel. kom. 0 698 44 34 24

- Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin 022 885 84 83, czynna od pon. do pt. w godz. od 11.00 do 19.00

-Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka, 022 654 40 41, czynny w pon. i czw. w godz. 17: 00-20:00

- Telefon zaufania dla osób uzależnionych od jedzenia (anoreksja, bulimia, nadwaga) 022 632 08 82, czynny codziennie w godz. 16.00-20.00

 

Gdy w PAŃSTWA DOMU istnieje problem alkoholowy:

- Pomarańczowa linia (infolinia dla rodziców dzieci pijących alkohol) tel. 0 801 140 068 czynna od pon. do pt. w godz. 14:00 – 20:00

- Miejski Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, ul. 1 Maja 33, Sosnowiec, tel. 032 266 24 34

- Miejski Ośrodek Opieki i Profilaktyki, Dziecka i Rodziny z Problemem Alkoholowym, ul. Kraszewskiego 21, Sosnowiec, tel. 032 298 00 49

- Grupy ALATEEN – grupy wzajemnej pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych:

„Uwolnienie”, ul. Niepodległości 17, Sosnowiec, tel. 032 291 21 58 „Nadzieja”, ul. 3 Maja 11, Sosnowiec, tel. 0322669636

 

Gdy w PAŃSTWA DOMU istnieje problem narkotykowy:

- Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki, tel. 0 801 199 990, codziennie 16:00-21:00.

- Infolinia Stowarzyszenia KARAN, tel. 0 800 120 289, od pn. do pt. w godz. 10:00-17:00.

- Anonimowa policyjna linia specjalna, tel. 0 800 20 148, czynna całą dobę.

- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Narkomanii przy OIK, ul. Szymanowskiego 5a, Sosnowiec, tel. 032 298 93 87

- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Narkomanii, ul. 1 Maja 33, pok. 209, Sosnowiec, tel. 032 266 39 69

 

Gdy w PAŃSTWA DOMU dochodzi do stosowania przemocy:

- Niebieska linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 0 801 12 00 02, czynna od pon. do sob. w godz. 8:00-22:00 oraz w niedz. i święta w godz. 8:00-16:00

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Szymanowskiego 5a, Sosnowiec, tel. 032 298 93 87

- Punkt Pomocy Terapeutycznej i Prawnej Miejskiego Ośrodka Opieki i Profilaktyki Dziecka i Rodziny, ul. Kraszewskiego 76, Sosnowiec, od pn. do pt. w godzinach od 9:00 do 20:00, tel. 032 292 76 75

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Plac Kościuszki 5, II piętro, pok. 205, Sosnowiec, tel. 032 266 03 87

 

Gdy POTRZEBUJECIE PAŃSTWO WSPARCIA I POMOCY MATERIALNEJ:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mościckiego 14, Sosnowiec, od pn. do pt. w godzinach od 7:30 do

15:30, tel. 368-06-01, 266-14-87, 266-19-11fax: (0-32) 368-06-14 www.mopssosnowiec.pl

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Wawel 19 Sosnowiec, tel. 032 293 51 51 www.sosnowiec.caritas.pl

 

PRZYDATNE LINKI:

Dla dzieci:

www.dzieci.pl 

www.misie.com.pl 

www.krasnoludki.pl

www.kubus.pl

www.puchatek.pl

www.gry.pl

http://www.piosenkowo.com/

 

Dla rodziców:

www.maluchy.pl

www.edziecko.pl/

www.reedukacja.strefa.pl

www.babyboom.pl

www.zdrowedzieci.pl

www.cafebocian.pl/

www.dzieckowpodrozy.pl/

www.erodzina.com/

www.fundacjamama.pl/

www.problemywychowawcze.republika.pl/

www.przedszkolak.pl/

www.vulcan.edu.pl/rodzice/

 

Dla nauczycieli:

www.awans.net

www.profesor.pl

www.przedszkola.edu.pl

www.scholaris.pl

www.kuratorium.katowice.pl

 

Ciekawe strony: 

Do pobrania 

Pliki do pobrania: