Nazwisko i imię nauczyciela               Grupa                    Telefon wewnętrzny do sali                   Data                           Godzina

 Marzena Pukocz                                     Misie                                      24                                           07.03.2017                07.00 - 07.30

                                                                                                                                                                     29.03.2017                12.30 - 13.00


 Justyna Gorzkowicz                            Tygryski                                  25                                           01.03.2017                14.00 - 14.30
                                                                                                                                                                     20.03.2017                 07.30 - 08.00


 Mariola Januszczyk - Bielawska       Jagódki                                  26                                           30.03.2017                11.30 - 12.00                    
 Amelia Wolska                                                                                                                                        15.03.2017                15.30 - 16.00        

 Ewa Pikul                                                  Jeżyki                                    27                                           13.03.2017                 07.30 - 08.00              
 Anna Widlińska - Wleciał                                                                                                                       23.03.2017                15.00 - 15.30


 Katarzyna Broda                                Jarzębinki                                 23                                           02.03.2017                 09.30 - 10.00                      Monika Witkowska                                                                                                                                  14.03.2017                 14.30 - 15.00                   


 Joanna Kozieł                                    Gwiazdeczki                              29                                            01.03.2017                 07.30 - 08.00

                                                                                                                                                                      15.03.2017                 13.30 - 14.00                                                                                                                                            

 

 Oddziały "O" przy Szkołach Podstawowych: 

 

Agnieszka Piwoda                              Kasztanki                                                                                  30.03.2017r                   16.00 - 16.30                  Dorota Suszyńska                                                                                                                                   09.03.2017r                   12.30 - 13.00

 

 

 Ewelina Barylska                                Wiewiórki                                                                                  16.03.2017r                    15.00 - 15.30

 Teresa Bernat                                                                                                                                          09.03.2017r                    10.00 - 10.30

gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8
gallery/teddys_photo5

Serdecznie zapraszamy Rodziców /opiekunów prawnych/ dzieci do korzystania z konsultacji indywidualnych.  Wyznaczone godziny konsultacji są godzinami poza pracą dydaktyczną nauczycieli, co znacznie umożliwi zarówno Państwu jak i nauczycielowi komfort spotkania  i omówienia konkretnego problemu.

Informacja

Dyżury nauczycieli

Dyżury na marzec 2017 r.