Nazwisko i imię nauczyciela               Grupa                    Telefon wewnętrzny do sali                   Data                           Godzina

 Marzena Pukocz                                     Misie                                      24                                           07.02.2017                07.00 - 07.30

                                                                                                                                                                     21.02.2017                12.00 - 12.30


 Justyna Gorzkowicz                            Tygryski                                  25                                           02.02.2017                14.00 - 14.30
                                                                                                                                                                     15.02.2017                 14.00 - 14.30


 Mariola Januszczyk - Bielawska       Jagódki                                  26                                           21.02.2017                15.30 - 16.00                    
 Amelia Wolska                                                                                                                                         03.02.2017                11.30 - 12.00        

 Ewa Pikul                                                  Jeżyki                                    27                                           13.02.2017                 15.00 - 15.30              
 Anna Widlińska - Wleciał                                                                                                                      23.02.2017                 15.00 - 15.30


 Katarzyna Broda                                Jarzębinki                                 23                                           23.02.2017                 14.30 - 15.00                      Monika Witkowska                                                                                                                                  07.02.2017                 08.00 - 08.30                   


 Joanna Kozieł                                    Gwiazdeczki                              29                                            05.02.2017                 13.30 - 14.00

                                                                                                                                                                      15.02.2017                 15.30 - 16.00                                                                                                                                            

 

 Oddziały "O" przy Szkołach Podstawowych: 

 

Agnieszka Piwoda                              Kasztanki                                                                                  06.02.2017r                   10.30 - 11.00                                                                                                                                                                                         20.02.2017r                   15.30 - 16.00

 

 

 Ewelina Barylska                                Wiewiórki                                                                                  13.02.2017r                    09.30 - 10.00

 Teresa Bernat                                                                                                                                          08.02.2017r                    15.30 - 16.00

teddys_small1
teddys_small2
teddys_small3
teddys_small4
teddys_small6
teddys_small7
teddys_small5
teddys_small8
teddys_photo5

Serdecznie zapraszamy Rodziców /opiekunów prawnych/ dzieci do korzystania z konsultacji indywidualnych.  Wyznaczone godziny konsultacji są godzinami poza pracą dydaktyczną nauczycieli, co znacznie umożliwi zarówno Państwu jak i nauczycielowi komfort spotkania  i omówienia konkretnego problemu.

Informacja

Dyżury nauczycieli

Dyżury na luty 2017 r.