Nauczycielki prowadzące grupę:

mgr Justyna Gorzkowicz

Izabela Imiolczyk

Jolanta Błotnicka - woźna oddziałowa

 

gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

Witamy wszystkich po wakacjach.
Co u nas słychać? Zobaczcie sami ile zmian….
Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego zaszły u nas ogromne zmiany. Staliśmy się grupą średniaków. To do czegoś zobowiązuje. Zmieniliśmy salę i nazwę grupy. Bardzo nam się podoba w nowej sali, mamy nowe zabawki, gry i ciekawe kąciki zainteresowań. I co najważniejsze wielką zjeżdżalnię. Mamy w tym roku również poza Panią Justynką nową Panią – Panią Anię. Staramy się sami sprzątać salę i zabawki. Niedługo zaczniemy pełnić dyżury przy posiłkach, w czasie zajęć, w łazience. Nie zdarza nam się już płakać przy rozstaniu z Rodzicami, bo przecież jesteśmy już prawie dorośli. Panie twierdzą, że przez wakacje bardzo urośliśmy. Cieszymy się z tego bardzo.
    Wiemy, że jak w poprzednim roku tak i  w tym czeka nas mnóstwo niespodzianek. Już we wrześniu odwiedzimy Bibliotekę i rozpoczniemy realizację projektu „Kolorowy świat”. Raz w miesiącu pójdziemy posłuchać bajek i wierszy.
Poza tym posprzątamy świat i posadzimy cebulki żonkili biorąc udział w akcji na rzecz Hospicjum Świętego Tomasza w Sosnowcu. W tym roku podobnie jak w zeszłym będziemy badaczami przyrody. W październiku razem z grupą Jeżyki jako eko - tropiciele jesieni będziemy szukać jej charakterystycznych cech w ogrodzie, sadzie i w parku. Poza tym będziemy świętować razem z książkowymi misiami. Listopad również zapowiada się ciekawie. Głównie dlatego, że spotkamy się  z panem Policjantem i Sznupkiem oraz powróżymy sobie w Andrzejki. Poznamy również wiele piosenek i wierszyków o jesieni. Przyłączymy się do Akademii Zdrowego Przedszkolaka, programu „Bezpieczny Przedszkolak” i będziemy dbać o zęby jako członkowie Akademii Aquafresh. 
    Jako starsze przedszkolaki będziemy mogli brać udział w zajęciach kół rozwijających nasze zainteresowania i zdolności: plastycznym, teatralnym, komputerowym i kole języka angielskiego.
Niedługo zaprosimy Rodziców na pierwsze zajęcie…. O czym będzie to jeszcze tajemnica….
Już wkrótce kolejne informacje z życia naszej grupy……  

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD:

  • zwrócenie uwagi na zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni;

  • zapoznanie ze sposobami przygotowania się do zimy wybranych zwierząt;

  • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt w czasie przygotowań do zimy oraz w czasie zimy;

  • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, poprawne nazywanie jej poszczególnych członków;

  • zapoznanie z pomieszczeniami w domu, ich przeznaczeniem;

  • wprowadzanie dziecka w świat technologii komputerowej;

  • poznanie pracy listonosza i funkcji Urzędu Pocztowego;

  • wyrażanie emocji i uczuć w sposób werbalny i pozawerbalny;

  • wprowadzanie dziecka w świat pisma poprzez stosowanie aktywnych metod pracy. 

Co słychać w naszej grupie? 

Gwiazdeczki 4 - latki

Godziny pracy oddziału: 6.30 - 16.00