Nauczycielki prowadzące grupę:

mgr Ewa Pikul

mgr Anna Widlińska - Wleciał

Jolanta Błotnicka - woźna

 

teddys_small1
teddys_small2
teddys_small3
teddys_small4
teddys_small6
teddys_small7
teddys_small5
teddys_small8

Witamy!
W ciągu pierwszych trzech miesięcy naszego przedszkolnego życia wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. W pogodne jesienne dni wiele czasu spędziliśmy na spacerach po najbliższej okolicy, obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie w pobliskim lesie i działkach. W ramach programu „Bezpieczny Przedszkolak” spotkaliśmy się z p. policjantem - poznaliśmy podstawowe przepisy ruchu drogowego, rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie należy poruszać się podczas spacerów, w jakich miejscach bezpiecznie możemy przechodzić przez jezdnię. Byliśmy również z grupą „Jarzębinki” na wycieczce w Kuźniczce Nowej . Dowiedzieliśmy się jak kiedyś wypiekało się chleb, jakich używano narzędzi. Każdy z nas zrobił swój mały chlebek a po wypieku w piecu oczywiście go zjadł. Zaproszeni zostaliśmy również do Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu na „Przedstawienie jesienne”, uczniowie szkoły zaprezentowali swoje zdolności teatralne w ciekawym przedstawieniu, zostaliśmy również obdarowani prezentami. Uczestniczyliśmy w spotkaniu Andrzejkowym razem z rodzicami. Nasze panie przygotowały dla nas zabawy i wróżby, wszyscy  świetnie się bawiliśmy – nie zabrakło również tańców. Braliśmy również  udział w akcjach charytatywnych: „Góra Grosza” ,„Worek Świętego Mikołaja”, wykonaliśmy także karty świąteczne na rzecz Hospicjum. Czekają nas kolejne miesiące i kolejne wydarzenia. W grudniu czeka nas wiele miłych chwil,  z niecierpliwością czekamy na wizytę Świętego Mikołaja - z pewnością obdaruje nas prezentami, a my przywitamy go wierszykami i piosenkami. Przed nami Święta Bożego Narodzenia, to czas magiczny, czas dobroci, czas spotkań rodzinnych. Poznamy świąteczne zwyczaje, będziemy uczyć się kolęd, pastorałek, udekorujemy odświętnie naszą salę. Przed nami również pierwszy poważny występ! Będziemy brać udział w przedszkolnych „Jasełkach” połączonych z wigilijnym spotkaniem. A w styczniu powitamy Nowy Rok 2017! Odbędzie się „Bal Karnawałowy” - na który bardzo czekamy. Zaprosimy również nasze kochane babcie i dziadków na występ z okazji ich święta.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LUTY: 

 • rozwijanie czynnego słownika dziecka;

 • rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych;

 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej;

 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski;

 • rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności;

 • kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji;

 • rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania;

 • kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy;

 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;

 • wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu;

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole;

 • dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem;

 • zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości;

 • stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców;

 • zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Co słychać w naszej grupie? 

Jeżyki 5 - latki

Godziny pracy oddziału: 8.00 - 16.00

jeżyki