Przedszkole Miejskie "Tęcza" w Sosnowcu istnieje od 1984 r. Jest placówką  przeznaczoną dla dzieci od 3 - 6 lat.

Dyrektorem przedszkola od  2005 roku jest mgr Elżbieta Kordos, a wicedyrektorem mgr Justyna Rygiel. 

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

„Sówka”- to nasza przedszkolna gazetka. Kwartalnik dla Was – Drodzy Rodzice. W każdym numerze znajdują się informacje o przedszkolnych wydarzeniach oraz bieżące ogłoszenia. Na stronach gazetki nauczycielki poszczególnych grup zamieszczają informacje „Z życia grupy”, włącznie z tekstami wierszy i piosenek, których dzieci uczyły się lub będą się uczyły. W „Sówce” znajdziecie Państwo kolorowanki i ćwiczenia do pracy z waszymi pociechami. Ciekawe artykuły naszych nauczycielek pogłębią Państwa wiedzę i pomogą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Gazetka dostępna jest w naszym przedszkolu.

gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

Przedszkole składa się z 8 oddziałów

Misie - 3 - latki

Tygryski - 3 - latki

Gwiazdeczki - 4 - latki

Jagódki - 4 - latki

Jarzębinki - 5 - latki

Jeżyki - 5 - latki

Biedroneczki - 5 i 6 - latki (oddział w Szkole Podstawowej Nr 13, ul. Jedności 7) 

Wiewiórki - 6 - latki (oddział w Szkole Podstawowej Nr 29, ul. Zagłębiowska 25) 

 

Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 17.00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w Przedszkolu Miejskim Nr 54 w Sosnowcu

 

6.00-8.00   Działania poranne, w tym:

 • Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.
 • Konsultacje indywidualne z rodzicami, w tym wsparcie psychologiczne
 • Praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela
 • Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka w budynku przedszkola: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne, prace społeczno- użyteczne i porządkowe na rzecz grupy), zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci)

8.00-13.00 Realizacja min. 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 • Zabawy/ćwiczenia poranne, w tym z wykorzystaniem pedagogiki zabawy ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy
 • Zabawy i ćwiczenia wprowadzające w tematykę dnia
 • Przygotowanie do I śniadania zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe                                         9.00 I śniadanie, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu I śniadania, czynności w ramach pełnionych dyżurów
 • Główne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne ​​                                                                                                                           (dobór zajęć z zachowaniem zasady przemienności form i metod jak i integracji i korelacji treści programowych) Dzieci młodsze jedno zajęcie programowe; dzieci starsze dwa zajęcia programowe lub jedno dłuższe zintegrowane
 • Zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci
 • Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu
 • Przygotowanie do II śniadania zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe                                         11.30 II śniadanie, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu II śniadania
 • Zabawy wyciszające o charakterze relaksacyjnym (dzieci młodsze odpoczynek przedobiedni)
 • Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka na świeżym powietrzu (spacery bądź zajęcia rekreacyjno - sportowe, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno-użytkowe, w tym ogrodnicze)
 • Wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów
 • Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka w budynku przedszkola: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, techniczne, badawcze, integracyjne, gry i zabawy dydaktyczne, działania twórcze, prace społeczno-użyteczne i porządkowe na rzecz grupy), zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci - wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów
 • Praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela

13.00 - 17.00 Działania popołudniowe, w tym:

 • Zajęcia dodatkowe organizowane wg potrzeb, w tym rozwijające uzdolnienia, zajęcia religii
 • Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe, czynności w ramach pełnionych dyżurów                                                                                                                                                                          14.00 obiad, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu obiadu
 • Zabawy wyciszające i o charakterze relaksacyjnym
 • Praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela, działania profilaktyczno terapeutyczne we współpracy ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny)
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu
 • Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka w budynku przedszkola: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, techniczne, badawcze, integracyjne, gry i zabawy dydaktyczne, działania twórcze, prace społeczno-użyteczne i porządkowe na rzecz grupy), zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci - wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów
 • Konsultacje indywidualne z rodzicami, w tym wsparcie psychologiczne
 • Podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia

Szczegółowy plan dnia dla danego oddziału uzależniony jest od czasu pracy grupy, możliwości potrzeb dzieci ustalonych w wyniku wstępnej diagnozy oraz przyjętej przez nauczyciela pedagogicznej koncepcji pracy z grupą.

 

 

 

Dokumenty obowiązujące w Przedszkolu:

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 54 w Sosnowcu

Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 54 w Sosnowcu

 Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola

 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto Sosnowiec

Organizacja i dokumenty obowiązujące w przedszkolu

O nas

Kilka słów o nas