Przedszkole Miejskie "Tęcza" w Sosnowcu istnieje od 1984 r. Jest placówką  przeznaczoną dla dzieci od 3 - 5 lat.

Dyrektorem przedszkola od  2005 roku jest mgr Elżbieta Kordos, a wicedyrektorem mgr Justyna Rygiel. 

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

„Sówka”- to nasza przedszkolna gazetka. Kwartalnik dla Was – Drodzy Rodzice. W każdym numerze znajdują się informacje o przedszkolnych wydarzeniach oraz bieżące ogłoszenia. Na stronach gazetki nauczycielki poszczególnych grup zamieszczają informacje „Z życia grupy”, włącznie z tekstami wierszy i piosenek, których dzieci uczyły się lub będą się uczyły. W „Sówce” znajdziecie Państwo kolorowanki i ćwiczenia do pracy z waszymi pociechami. Ciekawe artykuły naszych nauczycielek pogłębią Państwa wiedzę i pomogą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Gazetka dostępna jest w naszym przedszkolu.

gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

Przedszkole składa się z 8 oddziałów

Misie - 3 - latki

Tygryski - 3 - latki

Gwiazdeczki - 4 - latki

Jagódki - 4 - latki

Jarzębinki - 5 - latki

Jeżyki - 5 - latki

Kasztanki - 6 - latki (oddział w Szkole Podstawowej) 

Wiewiórki - 6 - latki (oddział w Szkole Podstawowej) 

 

Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 17.00

 

Ramowy rozkład dnia:

6.00 - 8.00

 • Zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, gry i zabawy dydaktyczne, działania twórcze)
 • Praca stymulacyjno - kompensacyjna i indywidualna.

8.00 - 13.00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8.00 - 9.00

 • Działalność zorganizowana: grupowe zabawy integracyjne, prace użyteczne na rzecz grupy (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów), zabawy i ćwiczenia wprowadzające w tematykę dnia.
 • Zabawy i ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9.00 - 9.45 Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9.45 - 10.45 (grupy młodsze - 10.15) główne zajęcia według programu wychowania przedszkolnego

10.15 - 11.30 Grupy młodsze

10.45 - 11.30 Grupy starsze

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie, parku: spacery bądź zajęcia rekreacyjne, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe bądź wyciszające

11.30 - 12.00 II Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

12.00 - 13.30 Grupa najmłodsza - odpoczynek

12.00 - 14.00 Grupy starsze - organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie, parku: spacery bądź zajęcia rekreacyjne, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe bądź wyciszające

14.00 - 14.30 Obiad. Zabiegi higieniczne po obiedzie.

14.30 - 17.00

 • Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne bądź wyciszające i o charakterze relaksacyjnym.
 • Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze.
 • Praca stymulacyjno - kompensacyjna i indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym.
 • Prace społeczno - użyteczne na rzecz grupy.
 • Podsumowanie działań wychowawczo - dydaktycznych w ciągu dnia.

Szczegółowy plan dnia dla danego oddziału uzależniony jest od przyjętej przez nauczyciela pedagogicznej koncepcji pracy z grupą, jak i możliwości i potrzeb dzieci ustalonych w wyniku wstępnej diagnozy.

 

Zgodnie z podstawą programową zastosowano następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1)co najmniej jedną piątą czasu przeznaczono na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe

i ogrodnicze itd.);

3)co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku dzieci młodszych - nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego; 

4)pozostały czas – przeznacza się odpowiednio do potrzeb, na realizację:
- dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)
- pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 

Dokumenty obowiązujące w Przedszkolu:

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 54 w Sosnowcu

Aneks nr 1 do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 54 w Sosnowcu

Aneks nr 2 do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 54 w Sosnowcu

Aneks nr 3 do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 54 w Sosnowcu

Aneks nr 4 do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 54 w Sosnowcu

Aneks nr 5 do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 54 w Sosnowcu

Aneks nr 6 do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 54 w Sosnowcu

Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 54 w Sosnowcu

 Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola

 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto Sosnowiec

Organizacja i dokumenty obowiązujące w przedszkolu

O nas

Kilka słów o nas