• wykształconą i doświadczoną zawodowo kadrę nauczycielską;
 • specjalistyczną opiekę psychologa i logopedy;
 • miłą i serdeczną atmosferę;
 • estetyczne i dobrze utrzymane pomieszczenia dostosowane do potrzeb dzieci;
 • ciekawie zagospodarowany plac zabaw;
 • domową kuchnię - bogaty i urozmaicony jadłospis.
gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8
gallery/teddys_photo5
 • różnorodne zajęcia, prowadzone nowoczesnymi metodami m.in. nowoczesną naukę czytania od najmłodszej grupy wiekowej;
 • organizację ciekawych imprez i wycieczek dla dzieci m.in. wyjazdy do teatru, jaskini solnej, wycieczki do pasieki, Kopalni Srebra, Muzeum Chleba, Egzotarium, Wioski Indiańskiej;
 • warunki umożliwiające dziecku osiągnięcia "gotowości szkolnej";
 • nowoczesne formy współpracy z rodzicami i środowiskiem;
 • interesujące zajęcia dodatkowe:

Bezpłatne (w oparciu o programy własne nauczycieli Przedszkola):

 • koło plastyczne;
 • koło teatralne 
 • koło muzyczno - taneczne;
 • koło komputerowe;
 • zajęcia logopedyczne;
 • terapia pedagogiczna;
 • język angielski.

Współpracujemy z:

Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 2

ul. Białostocka 17 - /Zagórze - budynek Gimnazjum Nr 7 - lewe skrzydło/

tel. 32 263 30 34

Przedszkole oferuje: 

Nasza oferta

Przedszkole zapewnia: