mgr Elżbieta Kordos – dyrektor przedszkola

Magister pedagogiki ze specjalnością wychowanie przedszkolne (WSP Częstochowa)

nauczyciel dyplomowany z 30 – letnim stażem pracy w przedszkolu posiadający I i II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu wychowania przedszkolnego, były doradca metodyczny i wizytator ds. przedszkoli, członek Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Praw Dziecka, propaguje metody aktywnej i twórczej pracy zarówno z dziećmi jak i rodzicami.

Posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie: tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, edukatorstwa (uznanie MEN)

Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie:

nauczania początkowego (WSP Częstochowa), ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania (Uniwersytet Gdański), zarządzania oświatą (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania), nauczania informatyki (Uniwersytet Śląski Katowice)

Poza pracą nauczycielską i dyrektorską w przedszkolu zajmuje się od lat kształceniem nauczycieli i studentów jako edukator i wykładowca, jest również ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli, i egzaminatorem OKE ds. sprawdzianu po szkole podstawowej.

Lubi kontakt z przyrodą, oraz aktywny wypoczynek (pływanie, jazda na nartach, wycieczki rowerowe, taniec).

 

mgr Justyna Rygiel - wicedyrektor przedszkola

Magister pedagogiki o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (GWSP w Mysłowicach)

Kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach)

Nauczyciel mianowany, jedenasty rok pracy w przedszkolu.

Interesuje się: podróżami, ogrodnictwem. 

 

mgr Justyna Gorzkowicz 

Magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej (UŚ Katowice)

Licencjat po Kolegium Nauczycielskim w zakresie wychowania przedszkolnego z muzyką (Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu) i oligofrenopedagog

Nauczyciel dyplomowany z 16 – letnim stażem pracy w przedszkolu

Interesuje się: literaturą, filmem i muzyką.

 

Grażyna Kudelska

Licencjat w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego (WSEW w Mysłowice) nauczyciel mianowany z 32 – letnim stażem pracy w przedszkolu.

Interesuje się sztuką, a w szczególności malarstwem.

 

Joanna Kozieł
Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Mysłowicach w zakresie: wychowanie przedszkolne.
Absolwentka Studium Ekonomicznego w Katowicach. Licencjat w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej (WSP TWP Warszawa).
Nauczyciel mianowany z 28 – letnim stażem pracy w przedszkolu.
Interesuje się: muzyką, literaturą i sztuką.

 

mgr Mariola Januszczyk – Bielawska
Magister prawa (UŚ Katowice)
Studium Nauczycielskie w Mysłowicach w zakresie: wychowanie przedszkolne
nauczyciel dyplomowany z 25 – letnim stażem pracy w przedszkolu.
Studia podyplomowe w zakresie nauczanie angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (GWSM Sosnowiec).
Interesuje się: literaturą, filmem, muzyką, sportem i podróżami.

 

mgr Anna Widlińska - Wleciał
Magister pedagogiki ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z podstawami logopedii (WSP Kielce)
Nauczyciel dyplomowany z 18 - letnim stażem pracy w przedszkolu
Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej (GWSM Sosnowiec).
Interesuje się: muzyką, teatrem, literaturą i sportem.

 

mgr Ewelina Barylska

Magister pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji ( UŚ w Katowicach)

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (UŚ w Katowicach)

Nauczyciel kontraktowy z 10 – letnim stażem pracy.

Interesuje się: książką i filmem.

 

mgr Ewa Pikul

Magister pedagogiki społeczno-opiekuńczej (WSP TWP Katowice)

Absolwentka studiów podyplomowych z wychowania przedszkolnego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im J.Korczaka w Katowicach)

Posiada 8-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

3 - ci rok pracy w przedszkolu. Nauczyciel kontraktowy, 

Interesuje się: literaturą i muzyką.

 

mgr Katarzyna Broda

Magister prewencji i interwencji w sytuacji kryzysowej (WSB Dąbrowa Górnicza)

Licencjat pedagogiki z zakresu edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu języka angielskiego w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (WSB Dąbrowa Górnicza)

Dodatkowy ukończony kurs Pedagogiki M. Montessori w przedszkolu z elementami pracy integracyjnej.

4 - ty rok pracy w przedszkolu. Nauczyciel kontraktowy.

Interesuje się: aktywnym spędzaniem czasu wolnego, filmem oraz psychologią.

 

mgr Amelia Wolska 
Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (GWSP w Mysłowicach).
Nauczyciel kontraktowy, 7 - my rok pracy w przedszkolu.
Interesuje się: filmem,  muzyką, tańcem i sportem. 

 

mgr Agnieszka Piwoda
Magister pedagogiki wczesnoszkolnej ( UŚ Katowice).
2 - gi rok pracy w przedszkolu. Nauczyciel kontraktowy. 
Interesuje się: plastyką, tańcem i psychologią. Aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego, prowadząc zajęcia w grupie zuchów.

 

mgr Dorota Suszyńska
Magister sztuki (UŚ w Cieszynie)
Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna z arteterapią na wydziale wychowania artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Absolwentka studiów podyplomowych zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (WSB Dąbrowa Górnicza)
Nauczyciel stażysta, drugi rok pracy w przedszkolu.
Interesuje się: sztuką i kulturą.

 

Aleksandra Kowalczyk
Absolwentka studiów licencjackich  - wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Nauczyciel stażysta, drugi rok pracy w przedszkolu.
Interesuje się: muzyką, psychologią, plastyką.

 

mgr Wioletta Pawlikowska
Magister pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim)
Licencjat z pedagogiki w zakresie zintegrowane kształcenie wczesnoszkolne i przedszkolne (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach).
Dodatkowe kwalifikacje: kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (WOM w Katowicach)
Nauczyciel dyplomowany z 29 – letnim stażem pracy w przedszkolu
Interesuje się : literaturą, teatrem, tańcem i muzyką.

 

mgr Barbara Woźniak
Magister pedagogiki o specjalności nauczanie początkowe ( WSP Kraków). 
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie nauczania informatyki w szkole (AE w Katowicach).
Posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej (WOM w Katowicach)
Nauczyciel dyplomowany z 32 - letnim stażem pracy w szkole.
Interesuje się historią, muzyką. Lubi aktywnie spędzać czas.

 

Magdalena Jamrozy

Licencjat z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach) oraz z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu).

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu).

Pierwszy rok pracy w przedszkolu.

Interesuje się literaturą i muzyką.

 

 

 

gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

Magdalena Onak - intendent i specjalista ds BHP

 

Teresa Semper – kucharka

Ewa Bakalarz – pomoc kuchenna

Dorota Kołodziejczyk –pomoc kuchenna

 

Jolanta Błotnicka – woźna

Maria Kępa – woźna

Daria Zębrowska - woźna

Paulina Kołodziejczyk - woźna

Sylwia Polok - woźna 

Anna Antosik - woźna

 

Halina Podsiadły – pomoc nauczyciela

Bożena Górecka -  pomoc nauczyciela 
Iwona Gaweł – pomoc nauczyciela
Magdalena Długosz – pomoc nauczyciela

Teresa Gniadek - pomoc nauczyciela  

 

Stanisław Gniadek - konserwator

Jacek Sury - konserwator

Pracownicy administracyjno - obsługowi 

Pracownicy 

Kadra pedagogiczna