"Kolorowy rok" - projekt edukacyjny realizowany przez naszą placówkę oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 7 "Kalinowa" w Sosnowcu w okresie od wrzesień 2017 r. – maj 2018r. Celem projektu jest budzenie zainteresowania otaczającym światem, na który składa się przyroda, technika, tradycje, symbole narodowe poprzez czytanie literatury dziecięcej. Dzieci poznają kolory otaczającego świata poprzez pory roku, z którymi będą związane poszczególne tematy zajęć. W ramach realizowanego projektu dzieci będą miały okazję poznać bibliotekę, nauczą się właściwego zachowania w miejscu użyteczności publicznej. Praca nad projektem rozwinie umiejętność współpracy w zespole zarówno dzieci jak i nauczycieli i pracowników Biblioteki. Realizacja projektu będzie się odbywała w postaci cyklicznych (organizowanych raz w miesiącu dla każdej z grup wiekowych uczestniczących w projekcie) spotkań literacko – plastycznych odbywających się na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 7 „Kalinowa”. 

 

"Chronimy Dzieci" - Przedszkole Miejskie nr 54 ubiegać się będzie o certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych w ramach programu „Chronimy Dzieci”. Ogólnopolski program został zainaugurowany w marcu tego roku. W ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, kuratoriami oświaty oraz partnerskimi organizacjami i instytucjami w całej Polsce. Celem programu "Chronimy Dzieci" jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty "Chronimy Dzieci".

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że: 

placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko - pracownik personelu
pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Więcej informacji nt programu znajduje się na stronie http://fdds.pl

 

"Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" - ogólnopolski program dotyczący kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. Prawidłowe zwyczaje żywieniowe najmłodszych zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych, których koszty będzie ponosiło całe społeczeństwo. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” to jedyny program skierowany do placówek, które w sposób szczególny troszczą się o zdrowe żywienie dzieci. Program pozwala na to, by żłobki i przedszkola mogły zaoferować swoim podopiecznym zbilansowaną dietę spełniającą najnowsze zalecenia oraz normy żywieniowe. Więcej informacji nt działań znajduje się na stronie http://zdrowojemy.info 

 

"Kubusiowi Przyjaciele Natury" - jest to program firmy Tymbark i marki  KUBUŚ. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Dzięki temu dziecko uczy się szacunku do otaczającego świata. Więcej informacji nt. programu znajduje się na http://przyjacielenatury.pl

 

"Mamo, Tato wolę wodę" - program został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Więcej informacji nt programu znajduje się na stronie https://www.wolewode.pl 

 

"Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy" - ogólnopolska akcja zbiórki makulatury w formie konkursu ekologicznego,organizatorem jest Stena Recycling. Konkurs ma na celu kształtowanie ekoświadomości dzieci i młodzieży, podnoszenie ich ekologicznej kultury a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego.

 

"Czyste powietrze wokół nas" - ogólnopolski program profilaktyki antynikotynowej dla dzieci 5 - 6 letnich. Organiztorami programu są Główny Inspektorat Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Głównymi celami programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 

"Szkoła Odkrywców Talentów"- projekt ogólnopolski stworzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" nadawany jest przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. O tytuł może ubiegać się placówka, która podejmuje działania na rzecz dziecka zdolnego i spełnia określone wymagania, koordynowane przez powołanego w placówce Lidera zdolności. Nasze przedszkole we wrześniu 2012 roku zdobyło tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów". Uczestniczymy w tym projekcie od 2012 roku do chwili obecnej. Poniżej przedstawiamy Państwu działania, jakie prowadzone są w placówce na rzecz rozwijania zdolności naszych wychowanków. Działania te związane są z realizacją zobowiązań wynikających z otrzymania w/w tytułu.

Celem systemowych działań naszego przedszkola na rzecz dzieci zdolnych jest:

1. rozpoznanie, identyfikacja uzdolnień dzieci oraz działania zapewniające ich rozwój

2. rozwijanie zainteresowań i zdolności naszych wychowanków.

Istotnym aspektem wspierania młodych talentów w naszym przedszkolu jest promocja uzdolnionych dzieci na forum placówki, przedszkolnej stronie internetowej, a także w szerszym środowisku. Lider zdolności w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Sosnowcu - mgr Justyna Gorzkowicz koordynuje szereg działań związanych z realizacją zobowiązań wynikających z tytułu jaki otrzymała nasza placówka. W przedszkolu realizujemy następujące działania na rzecz dzieci zdolnych:

- badania sondażowe wśród rodziców mające na celu poznanie zainteresowań i zdolności dzieci;

- obserwacje dzieci w kierunku odkrywania u naszych wychowanków zainteresowań i uzdolnień;

- prowadzenie kół zainteresowań: koło teatralne, koło plastyczne, koło komputerowe, zajęcia z języka angielskiego, koło muzyczno - taneczne;

- organizujemy warsztaty plastyczne i muzyczno - taneczne dla dzieci i rodziców, rodzinne i międzyprzedszkolne konkursy;

- projekty edukacyjne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci;

- udział w licznych konkursach, przeglądach organizowanych na terenie miasta, regionu i kraju, umożliwiający prezentowanie dziecięcych zdolności w szerszym środowisku. Informacje o osiąganych sukcesach umieszczamy w gazetce przedszkolnej "Sówka", gazetce ściennej oraz na stronie internetowej przedszkola;

- współpracę z innymi podmiotami wspierającymi przedszkole w obszarze pracy na rzecz uczniów zdolnych.

Dodatkowe informacje na temat dziecka zdolnego znajdą Państwo na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji http://www.ore.edu.pl . Zachęcamy do odwiedzania w/w strony internetowej, korzystania z zamieszczonych tam poradników i publikacji, które być może pozwolą również Państwu odkryć dodatkowe uzdolnienia swoich dzieci.

 

"Akademia Zdrowego Przedszkolaka" - jest to ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness. Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci. Program ten realizowany jest w naszym przedszkolu od 2010 roku do chwili obecnej. Więcej informacji uzyskać można na stronie http://zdrowyprzedszkolak.pl/

 

"Bezpieczne Przedszkole" - ogólnopolski program autorstwa Pani Agaty Gabrysz oraz Aleksandry Baraniak. Program skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Kładzie on główny nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Obejmuje on obszary związane z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Więcej informacji uzyskać Państwo mogą na stronie http://www.bezpieczneprzedszkole.com/

 

"Akademia Aquafresh" - ogólnopolski program profilaktyki jamy ustnej dla przedszkolaków. W bardzo przyjazny dziecku sposób przybliża wszelkie kwestie związane z dbaniem o zdrowie zębów. Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” jest Adliner Sp. z o.o. Adliner Integrated Marketing Communication .

 

"Przyjaciele Zippiego" - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji. Program ten realizowany jest w naszym przedszkolu wśród dzieci 5,6 - letnich.

gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

"Z Pyzą na polskich dróżkach”- projekt edukacyjny realizowany przez naszą placówkę oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 7 "Kalinowa" w Sosnowcu w okresie od wrzesień 2016 r. – maj 2017r. Celem projektu jest budzenie zainteresowania krajem rodzinnym. Materiał wykorzystywany przy realizacji projektu stanowią fragmenty opowiadania „Wędrówki Pyzy” według Hanny Januszewskiej. W ramach zaproponowanego projektu dzieci będą miały okazję do poznania przygód tytułowej bohaterki a tym samym wzbogacenia wiedzy na temat ciekawych miejsc w Polsce i sławnych osób. Praca nad projektem rozwinie umiejętność współpracy w zespole zarówno dzieci, nauczycieli jak i pracowników Biblioteki, wyrobi nawyk kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.  Realizacja projektu będzie się odbywała w postaci cyklicznych spotkań literacko – plastycznych organizowanych raz w miesiącu dla grup: „Jagódki”, „Gwiazdeczki”, „Jeżyki”, „Jarzębinki”, „Wiewiórki” odbywających się na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 7 „Kalinowa”.

 

"Wierszozabawy"- projekt edukacyjny realizowany przez nasze przedszkole oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 7 "Kalinowa" w Sosnowcu od września 2015 roku do maja 2016 roku. Projekt opracowali pracownicy Biblioteki oraz nauczyciele naszego przedszkola: Monika Sobota, Amelia Wolska oraz Wioletta Pawlikowska. Celem projektu jest kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, zapoznanie z wierszami dla dzieci sławnych polskich poetów . Projekt realizowany jest przez grupy: Gwiazdeczki, Jagódki, Jeżyki i Jarzębinki. Dzieci wraz z nauczycielami z wymienionych grup wiekowych, raz w miesiącu udają się do Biblioteki, gdzie organizowane są dla nich ciekawe zajęcia edukacyjne.

 

"Kraina Świetlików" - projekt profilaktyczny i edukacyjny realizowany przez stowarzyszenie Moc Wsparcia w partnerstwie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w ramach dotacji Fundacji Auchan na rzecz młodzieży. Podstawowym zadaniem projektu jest edukacja emocjonalna dzieci. Projekt realizowany jest w naszym przedszkolu od maja 2014 do grudnia 2014 w grupie Jeżyki. Więcej informacji nt projektu znaleźć można na stronie http://swietliki.moc-wsparcia.pl 

 

"Z legendą w plecaku" - projekt edukacyjny realizowany przez nasze przedszkole oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 7 "Kalinowa" w Sosnowcu od września 2014 roku do maja 2015 roku. Projekt opracowali pracownicy Biblioteki: Aneta Bubak, Ewa Tkacz oraz nauczyciele naszego przedszkola: Marzena Pukocz oraz Justyna Gorzkowicz. Celem projektu było kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, budzenie ich zainteresowań krajem rodzinnym, wzbogacanie wiedzy dzieci nt ciekawych miejsc i legend z nimi związanych. Projekt realizowany był przez grupy: Gwiazdeczki, Jagódki, Jeżyki i Jarzębinki. Dzieci wraz z nauczycielami z wymienionych grup wiekowych, raz w miesiącu udawały się one do Biblioteki, gdzie organizowano dla nich ciekawe zajęcia edukacyjne.

 

Projekt "Przedszkole kluczem do sukcesu dziecka" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" - projekty konkursowe - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projektodawca: Gmina Sosnowiec / Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu

Realizator projektu: Przedszkole Miejskie Nr 54

Czas realizacji projektu: 22 miesiące od 01.10.2009 r. do 31.07.2011 r.

Założenie ogólne projektu:

Założeniem ogólnym projektu "Przedszkole kluczem do sukcesu dziecka" było wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, jak i realizacja kampanii informacyjno-promujących edukację przedszkolną.

Cele główne projektu to:

1) stworzenie równych szans dostępu do edukacji dzieciom niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu społecznego rodziny

2) wyrównywanie szans rozwojowych dzieci znajdujących się obecnie poza edukacją przedszkolną

Cele szczegółowe projektu to:

1) utworzenie na bazie istniejących przedszkoli 4 nowych oddziałów przedszkolnych, w których będą funkcjonować grupy projektowe "Przedszkole kluczem do sukcesu dziecka"

2) uruchomienie dodatkowego naboru dla 120 dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną

3) organizacja kampanii promującej edukację przedszkolną wśród rodziców

4) zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez preferowanie tej grupy w kryteriach rekrutacyjnych

5) realizacja w grupach projektowych programu uwzględniającego rozwój kompetencji kluczowych, oraz wspieranie zdolności i zainteresowań dzieci

6) wprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych i opieki psychologicznej w ramach codziennego pobytu dziecka w grupach

7) wyposażenie rodziców w nowoczesne narzędzia ułatwiające stymulowanie rozwoju własnych dzieci

8) edukacja wychowawcza rodziców

9) promocja przedszkoli znajdujących się na obrzeżach miasta w środowisku rodziców

10) doposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne przedszkoli, w których funkcjonować będą grupy projektowe.

W projekcie przewidziano następujące wsparcie:

1) realizacja kampanii outdoorowej promującą edukację przedszkolną wśród rodziców i dzieci m.in. w mediach, centrach handlowych, przedszkolach z listami rezerwowymi, PUP, MOPS

2) przeprowadzenie 8 spotkań informacyjno-promocyjnych dla rodziców (2 edycje: listopad 2009 oraz sierpień 2010)

3) prowadzenie zajęć z dziećmi i rodzicami w oparciu o specjalnie skonstruowany w tym celu program "Przedszkole kluczem do sukcesu dziecka" ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych dzieci poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy w tym: kinezjologię edukacyjną, "Zabawy Fundamentalne", "Dziecięcą matematykę", wczesną naukę czytania, interaktywną naukę poprzez zabawę z wykorzystaniem ICT, naukę języka obcego.

 

Projekty i programy ogólnopolskie i międzynarodowe realizowane w naszym przedszkolu w ubiegłych latach:

 

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" - ogólnopolski projekt którego liderem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół we wzmocnieniu współpracy nauczycieli i rodziców. Projekt rozpoczął się w marcu 2013 r a zakończy się w lutym 2015r. W ramach w/w projektu w naszym przedszkolu stworzono "Program Aktywnej Współpracy z Rodzicami".Więcej informacji nt projektu znajduje się na stronie projektu http://www.szkolawspolpracy.pl/

 

"Ćwiczyć każdy może" - ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Projekt realizowany był w terminie 30.10.2013 - 20.05.2014. Celem projektu było propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Po realizacji tego projektu nasze przedszkole otrzymało tytuł "Przedszkole w Ruchu" . Więcej informacji nt akcji znajduje się na stronie internetowej http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/aktualnosci

 

"Dzieciństwo bez próchnicy" - ogólnopolski projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Patronami honorowymi projektu są m.in. Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównymi celami projektu jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3 - 5 lat oraz wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej. Więcej informacji nt działań prowadzonych w ramach programu znajduje się na stronie http://www.zebymalegodziecka.pl/ 

 

"Moje zimowe święta"- projekt międzynarodowy realizowany w ramach programu eTwinning. Dzieci wspólnie z nauczycielami przygotowują się do Świąt Bożego narodzenia tworząc świąteczne kartki i upominki. Nawzajem opowiadają o tradycjach świątecznych panujących w ich domach. Chętnie i radośnie uczą się kolęd Bożonarodzeniowych oraz rozwijają mowę i umiejętność wyraźnego śpiewania. Dzieci starsze zdobywają pewność siebie poprzez grę aktorską, uczą się współpracy w zespole. Ponadto wszystkie dzieci poznają tradycję świąteczne innych kultur. Nauczyciele zdobywają nowe doświadczenia. W ramach projektu nauczyciele i dzieci przygotowują karty świąteczne i upominki dla współpracujących placówek z zagranicy, które również tworzą podobne niespodzianki dla naszego przedszkola. Dzieci przedstawiają Jasełka oraz śpiewają kolędy, które przy pomocy zdjęć i filmów zaprezentowane są współpracującym placówkom.

 

 "Asystentura językowa programu Comenius" - program międzynarodowy będący częścią unijnego programu "Uczenie się przez całe życie", dotyczący edukacji oraz doskonalenia zawodowego. Asystentem językowym programu Comenius była w naszym przedszkolu w latach 2008/2009 - Giorgia Bassani .Obserwując pracę nauczycieli i pracując z dziećmi Giorgia poznała nasz system edukacji przedszkolnej, poznała metody i formy pracy z dziećmi. Poza tym, co jest rzeczą bardzo istotną, miała możliwość nauki języka włoskiego.Zajęcia prowadzone przez Giorgię stanowiły dla dzieci ogromną atrakcję. Poprzez różnorodne zabawy, gry i piosenki dzieci uczyły się języka ojczystego Giorgii. Oprócz tego Giorgia uczyła dzieci i nauczycieli języka angielskiego. Zadania zrealizowane przez asystenta podczas trwania asystentury językowej:                                                                                                                                 

1. Nauczanie języka obcego – j. angielski prowadzony 2 x w tygodniu dla dzieci, nie uczęszczających na ten język w przedszkolu. Pomoc dzieciom w doskonaleniu sprawności językowych z zakresu języka angielskiego.

2.Prowadzenie zabaw i ćwiczeń dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych z zakresu aktywności plastycznej, muzycznej i zdrowotnej w języku włoskim. W ramach zabaw dzieci poznały m.in.: podstawowe kolory, nazwy zwierząt, uczyły się liczyć po włosku, poznały pory roku, nazwy części ciała, nazwy garderoby, piosenki i wierszyki związane z wprowadzaną tematyką.

3. Hospitowanie zajęć językowych prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego oraz zajęć niejęzykowych prowadzonych w poszczególnych grupach. Pełnienie roli nauczyciela pomocniczego.

4. Wprowadzanie elementów wiedzy kulturowej w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych i wzbogacanie programu nauczania o elementy wiedzy o Unii Europejskiej, m.in. przygotowanie prezentacji multimedialnej „Najciekawsze zabytki Włoch”. Czynny udział w zajęciu „Podróże po krajach Unii Europejskiej”.

5. Udział we współtworzeniu projektu wielostronnej współpracy w ramach programu Sokrates Comenius.

6. Udział w życiu społeczności lokalnej – współuczestniczenie uroczystościach przedszkolnych i imprezach: Zabawa Karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, projektach przedszkolnych - regionalnym (zwiedzanie Sosnowca, Katowic, Bytomia), projekcie opartym na współpracy z biblioteką osiedlową, IV Forum Przedszkoli, XVI Festiwalu Twórczości Dziecięcej w Kazimierzu, VI Międzyprzedszkolnych Igrzyskach Sportowych „Przedszkolak Olimpijczykiem” w Sosnowcu, zajęciu zorganizowanym w Art. Cafe Muza, zwiedzaniu Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

7. Udzielenie wywiadu do gazetki przedszkolnej „Sówka” na temat „Refleksje z pobytu w Polsce”.

8. „Kosmiczne ferie” – udział w wycieczce do Planetarium w Chorzowie.

9. Udział w koncercie charytatywnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

10. Uczestniczenie asystenta w zajęciach otwartych dla rodziców

11. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla nauczycieli.

12. Opracowanie materiałów dydaktycznych takich jak słowniczek popularnych zwrotów, które dzieci poznały w ramach zajęć w języku polskim, angielskim i włoskim.

13. Współpraca przy opracowaniu materiałów dotyczących porównania systemu edukacji w Polsce i w kraju asystenta.

14. Promowanie informacji o swoim kraju ojczystym.

15. Poznanie systemu edukacji w Polsce poprzez uczestnictwo asystenta w lekcjach zorganizowanych w szkole podstawowej oraz w liceum (lekcje j. angielskiego).

16. Poznanie najciekawszych miejsc naszego regionu: Sosnowiec, Jaworzno, Kraków, Ojcowski Park Narodowy, Pieskowa Skała, Kraków (Oglądanie Szopek Bożonarodzeniowych), Oświęcim oraz wyjazd i zwiedzanie Warszawy.

17. Zwiedzanie polskich miast: Wrocław, Toruń, Gdańsk, Sopot.

18. Uczestniczenie w życiu kulturalnym naszego miasta; Ogólnopolski happening „Polska biega” (zajęcie III miejsca), koncerty, teatr, kino, basen, lodowisko, kręgielnia.

19. Udział w Festynie rodzinnym zorganizowanym w przedszkolu.

20. Udział w działaniach związanych z akcją charytatywną „Pola nadziei”.

21. Udział w plenerze malarskim zorganizowanym w Szkole Podstawowej Nr 15.

22. Udział w Rozstrzygnięciu konkursu „Świat małego dziecka” w Pałacu Młodzieży w Dąbrowie Górniczej.

23. Udział w uroczystościach „Pożegnania grup 5 latków” w przedszkolu.

24. Udział w uroczystości zorganizowanej z okazji zakończenia asystentury językowej przygotowanej przez dzieci i nauczycieli w przedszkolu – wywiad do gazetki przedszkolnej na temat pobytu w Polsce.

25. Prowadzenie zajęcia z dziećmi z języka włoskiego i angielskiego dla gości z Fundacji Rozwoju Edukacji z Warszawy. 

 

"Obchody tygodnia eTwinning" - projekt ten realizowany był od 20.X – 24.X. 2008 r. Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa. eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierającego edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. Dzieci, rodzice i nauczyciele wspólnie uczestniczyli w obchodach Tygodnia eTwinning na terenie naszego przedszkola. Głównym celem projektu było promowanie współpracy międzynarodowej w ramach akcji eTwinning na terenie naszej placówki oraz w środowisku lokalnym. Podczas realizacji projektu dzieci miały okazję do poznania flagi, położenia na mapie Europy, ciekawych miejsc i tradycji kulinarnych Polski oraz zaprzyjaźnionych krajów Unii Europejskiej: Portugalii oraz Rumunii. Nauczyły się podstawowych zwrotów i słówek w języku poznawanych krajów. Rozwinęły swoje zdolności artystyczne poprzez działalność plastyczną i muzyczną. Dzięki projektowi program eTwinning został skuteczniej promowany w środowisku lokalnym. Przedszkole poszerzyło ofertę edukacyjną i formy współpracy z rodzicami. Współpraca w ramach projektu zmobilizowała do wzbogacenia bazy przedszkolnej (w pomoce dydaktyczne: flagi, ilustracje, prezentacje multimedialne; scenariusze zajęć) oraz efektywniejszego jej wykorzystania. 

Projekty i programy realizowane w ubiegłych latach: 

Realizowane projekty i programy

Projekty i programy obecnie realizowane w naszym przedszkolu: