gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

Rekrutacja na rok 2017/2018

Zasady rekrutacji - informacje dla Rodziców:

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na Rekrutację Uzupełniającą, która rozpocznie się w Przedszkolu Miejskim Nr 54 od 13 czerwca od godziny 12.00 do 19 czerwca br. do godziny 17.00.

Adres strony Internetowej:

https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

UWAGA RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE NASZYCH WYCHOWANKÓW

Informujemy, że dostępne są już listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do naszej placówki na rok szkolny 2017/2018. 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w terminie od 04.05.2017 od godz. 12.00 – do 12.05.2017 do godz. 17.00 potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Formą potwierdzenia woli będzie podpisanie Umowy cywilno prawnej z Przedszkolem.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w b.r.szk., którzy zadeklarowali kontynuację woli wychowania przedszkolnego w naszej placówce, podpisują w/w umowy również w terminie do 12 maja 2017r.

Druki umów do odbioru na dyżurce przedszkola lub wydruku ze strony internetowej przedszkola - poniżej:

Umowa o świadczenie usług przez Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu

Umowa o świadczenie usług przez Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu - oddział dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej Nr 13 

Umowa o świadczenie usług przez Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu - oddział dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej Nr 29 

 

Rodziców dzieci 2,5 letnich informujemy, że ich pociechy będą mogły wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w przedszkolu.

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem

http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,12988,25-latek_w_przedszkolu_wydzial_edukacji_informuje.html

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wszystkie aktualności dotyczące rekrutacji do przedszkoli w Sosnowcu znajdują się na stronie 

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/ 

 

Poniżej zamieszczamy kryteria, terminy i harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli

Kryteria, terminy i harmonogram postępowania rekrutacyjnego 

 

Zamieszczamy poniżej pismo dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w budynkach szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 w naszym mieście

Oddziały przedszkolne w budynkach szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) informujemy, że:
1.Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący (art. 204 ust. 2 punkt 1 Ustawy z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe).
2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (art. 204 ust. 2 ustawy z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy Rodziców/opiekunów prawnych, że zapisy do przedszkola odbędą się w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z terminarzem i kryteriami, które zostaną określone przez organ prowadzący i podane do wiadomości na stronie internetowej przedszkola do 15 kwietnia 2017r.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram rekrutacji

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 znajdą Państwo w linku poniżej:

Zasady rekrutacji

 

Informujemy również, że Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli składają deklarację woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w wersji papierowej. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce. Deklarację woli należy składać do 29 marca 2017r. 

 

Deklarację woli kontynuowaniu wychowania przedszkolnego znajdą Państwo w linku poniżej:

Deklaracja woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 54 w Sosnowcu