gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

Rekrutacja na rok 2017/2018

Zasady rekrutacji - informacje dla Rodziców:

Zamieszczamy link do strony, poprzez którą odbywać się będzie elektroniczna rekrutacja do przedszkoli w naszym mieście

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/ 

 

 

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) informujemy, że:
1.Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący (art. 204 ust. 2 punkt 1 Ustawy z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe).
2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (art. 204 ust. 2 ustawy z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy Rodziców/opiekunów prawnych, że zapisy do przedszkola odbędą się w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z terminarzem i kryteriami, które zostaną określone przez organ prowadzący i podane do wiadomości na stronie internetowej przedszkola do 15 kwietnia 2017r.

 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 znajdą Państwo w linku poniżej:

Zasady rekrutacji

 

Informujemy również, że Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli składają deklarację woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w wersji papierowej. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce. Deklarację woli należy składać do 29 marca 2017r. 

 

Deklarację woli kontynuowaniu wychowania przedszkolnego znajdą Państwo w linku poniżej:

Deklaracja woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 54 w Sosnowcu